Odstranění diskriminace pracujících důchodců

vydáno 06.06.2013 16:53 | autor: Miroslav Hofmann

Senátor Miroslav Antl konečně prosadil návrh k Ústavnímu soudu

  

       Od 17. března 2013 senátor JUDr. Miroslav Antl pracně sháněl potřebných (dalších) 16 podpisů svých kolegyň a kolegů v Senátu Parlamentu ČR pod návrh na zrušení části věty ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. 1. 2013, a to ve slovech:

„; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“.

       Tento návrh k Ústavnímu soudu ČR připravil, resp. precizně zpracoval, vážený pan Profesor JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan  Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Smysl návrhu je v podstatě jednoduchý, když zrušením "inkriminovaného" textu by došlo

k odstranění sociální diskriminace pracujících důchodců. Jde totiž o ustanovení, které je od počátku protiústavní, když je v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a dále je v rozporu s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 11 odst. 1 a 5 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

 

V důsledku aplikace tohoto ustanovení jsou osoby pobírající starobní důchod zbaveny možnosti snížit si daň z příjmů o částku 24.840,- Kč ročně. Jak vyplývá z odůvodnění předmětného návrhu, „…takové opatření lze považovat za nepřípustně diskriminační, neboť osoby pobírající starobní důchod a zároveň mající příjem podle zákona o daních z příjmů jsou v nevýhodném postavení ve srovnání s osobami, které starobní důchod nepobírají…“. Pro „starobní důchodce“ je pak jedinou logickou možností, jak se takovému vyššímu daňovému zatížení vyhnout, upuštění od výkonu výdělečné činnosti. Ostatně stávající praxe ukazuje, že právě vyšší míra zdanění je důvodem pro zanechání výdělečné činnosti.

Přitom právo na práci, resp. právo opatřovat si prostředky na své životní potřeby prací, je právem ústavně zaručeným.

 

       Přestože vedení ÚVV ČSSD nedoporučilo senátorkám a senátorům Senátorského klubu ČSSD tento návrh k podpisu, deset členů SK ČSSD se k předsedovi Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Miroslavu Antlovi připojilo a k nim dalších osm senátorů z jiných SK.

Předmětný návrh tak bude v nejbližších dnech doručen k Ústavnímu soudu ČR v Brně.

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU