LEGALIZACE PROSTITUCE?

vydáno 03.06.2019 10:12 | autor: Redakce webu

Článek z druhého čísla časopisu Senát: 

file:///L:/SEN%C3%81T/MEDIA/%C4%8Casopis%20Sen%C3%A1t/2019/%C4%8Casopis%20Sen%C3%A1t_2019_2.pdf

 

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

LEGALIZACE PROSTITUCE?

Mediální polemiku na toto téma vyvolaly letošní „teze“ České pirátské strany. Jejich návrh, verifikovaný z veřejných zdrojů, v podstatě mění aboliční přístup ČR k prostituci v reglementační, tedy „regulační“ – a lze jej lakonicky shrnout do rovnice: 13 tisíc (z toho cca 7 300 matek samoživitelek) pracujících v sex-byznysu stát zlegalizuje a zdaní, čímž vydělá milión korun – a může např. zajistit obědy pro 100 tisíc školáků ze sociálně slabých rodin (tedy i z rodin samoživitelek).

Trestněprávní aspekty prostituce

Protože každý je povinen platit daně, máme tu tedy nejméně 13 tisíc podezřelých ze spáchání daňových úniků, když i pracující v sex-byznysu by bez výjimky měli odvádět daně ze svých, byť nelegálních, příjmů, jakož i na sociální a zdravotní pojištění. Krácení těchto povinných plateb je trestným činem dle § 240 trestního zákoníku (TrZ) a v případě společenství se dvěma osobami, anebo v rozsahu přes půl miliónu korun, jde o zločin s trestní sazbou do osmi let (a přes pět miliónů až deset let). Ti, kteří z prostituce profitují, se dopouštějí přečinu, resp. zločinu, kuplířství (§ 189 TrZ).

Úvahově je třeba zmínit i nedovolené podnikání. Jakékoliv provozování prostituce v blízkosti školského nebo podobného zařízení a míst navštěvovaných dětmi bude i při případné její oficiální legalizaci možné nadále postihovat dle § 190 TrZ (prostituce ohrožující mravní vývoj dětí). Ostatně obecněji jsou děti (do osmnácti let) chráněny přečinem ohrožování výchovy dítěte dle § 201 TrZ,vztahujícího trestní odpovědnost zejména na rodiče a na všechny s „pečovací“ povinností (byť po přechodnou dobu). Trestný je i pachatel, jenž (údajně) neví, že dítěti svým chováním (i špatným příkladem) umožňuje vést zahálčivý nebo nemravný život a ohrožuje tak jeho rozumový, citový nebo mravní vývoj. Ve vztahu k dětem musím zmínit aspoň zákaz obchodování s nimi a trestnost jejich svádění k pohlavnímu styku. A to bych ještě mohl vyjmenovat četné trestné činy při porušování lidských svobod, používání násilí či výhrůžek, jakož i adekvátní přestupky.

Legislativní náhled, aneb tohle za nás EU nevyřeší

Pominu-li dětskou prostituci, kterou snad ani regulovat nikdo nechce, co s tou současnou, jež v podstatě legální je? Piráti správně argumentují tím, že prvním nutným krokem je zrušení Úmluvy o potlačování obchodování s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950 (pro ČR závaznou od roku 1958), neb úmluva jakoukoliv legalizaci, natož regulaci, nepřipouští. Úmluva je tzv. prezidentskou smlouvou, takže její vypovězení je podmíněno souhlasem vlády a obou komor Parlamentu ČR. V roce 2005 Poslanecká sněmovna takový vládní pokus odmítla. Sněmovna se ještě v letech 2013–2014 (pod č. 1108 a 115) měla zabývat návrhy Zastupitelstva hlavního města Prahy (vždy s negativním vládním stanoviskem), existence tisků však zanikla s koncem volebního období. Právně je prostituce upravena takřka stoletým zákonem o potírání pohlavních nemocí, obce ji regulují obecními vyhláškami v rámci ochrany veřejného pořádku, veřejné nabízení sexuálních služeb řešil i Ústavní soud ČR. Inkriminovaná problematika je v gesci Ministerstva vnitra (MV), které v ní působí „metodicky“, zejména ve vztahu k obcím. Z neziskovek pak hlavně R-R (Rozkoš bez rizika), pro niž MV vypracovalo v roce 2015 stanovisko k novým profesím „intimní asistentka“ a „sexuální asistentka“ (více na webu R-R).

A co závěrem?

Je nepochybné, že ČR patří mezi oblíbené cíle sexuálních turistů –a krom příhraničních oblastí jde zejména o problém Prahy.A pokud prostituce legální není, jak vysvětlit (ne)činnost městské i státní policie, tolerování „skrytého“ sex-byznysu atd.? Stačí se podívat ve Stream.cz na pořad „Černota“, kde v seriálu „Prostituce“ velmi rychle přibývají další znepokojivá, resp. burcující, videa.

Vzhledem k tomu, že já nemám pražádnou osobní „hmatatelnou“ zkušenost s prostitutkou, natož s prostitutem, prostudoval jsem stovky stránek článků a listinných podkladů – a ty jsem shrnul do této jediné. Evidentně je jakákoliv regulace na širokou odbornou, ale i společenskou a politickou diskuzi, přičemž se nesmí zapomenout na nový fenomén zn. „gender“. Takže diskutujme, anebo „to“ nechme obcím. A co (shodně s „restitucemi“) přejmenovat „osoby číslo 1 i 2“ na „prostituentky“? Ale hlavně a zejména: nechť je prostituce pouze záležitostí sexuální, a nikoliv politickou či parlamentní!

Miroslav Antl

předseda Ústavně-právního výboru

 

 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU