Prohlášení Dozorčí rady Oblastní nemocnice v Náchodě, a.s. ze dne 24.3.2015

vydáno 24.03.2015 17:20 | autor: Miroslav Hofmann

DOZORČÍ RADA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Dozorčí rada Oblastní nemocnice v Náchodě, a.s. (= DR ONN a.s.) na dnešní schůzi DR ONN a.s. projednala aktuální situaci v ONN a.s. a považuje za nutné vydat toto své stručné PROHLÁŠENÍ:

 

DR ONN a.s. prohlašuje, že s ní nebyl předem konzultován záměr Představenstva ONN a.s., spočívající v uzavření, resp. zrušení, menších laboratoří provozovaných v rámci ONN a.s. (v Opočně, Jaroměři, Týništi nad Orlicí aj.) – a s takovým postupem ani do budoucna zásadně nesouhlasí.

DR ONN a.s. připomíná, že již svým usnesením ze dne 19. ledna 2015 vyslovila svůj nesouhlas se záměrem Představenstva ONN a.s. na vybudování video-konferenčních místností nákladem cca 500 tisíc Kč, což Představenstvo ONN a.s. ignorovalo s tím, že Dozorčí rada je pouze jakýmsi „poradním orgánem“.

K tomu DR ONN a.s. konstatuje, že Dozorčí rada je mj. složena ze dvou členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (tedy zakladatele) a tří zástupců Oblastní nemocnice Náchod, a.s., přičemž dva z nich jsou ve vedoucích funkcích ONN a.s. (náchodské nemocnice a rychnovské nemocnice). Předseda DR ONN a.s. je navíc senátorem v senátním obvodu č. 48 (Rychnovsko aj.).

DR ONN a.s. trvá na svých zásadních připomínkách ze schůze DR ONN a.s. dne 24.2.2015 ke změně organizační struktury (za nezdravotní část nemocnice), zejména, aby byly jasně vymezeny kompetence, odpovědnost a struktura na jednotlivých pozicích včetně primářů, hlavní sestry, „manažerek“ a vedoucích sester.

DR ONN a.s.  poukazuje na skutečnost, že se již od listopadu 2014 domáhá předložení návrhu zásadní novely Organizačního řádu, k němuž by měla DR předem uplatnit svůj komentář a příp. návrhy.

DR ONN a.s. vyzývá Předsedu představenstva ONN a.s., aby zásadní opatření, zejména organizační změny, konzultoval s DR.

 

V Náchodě dne 24.3.2015

Za Dozorčí radu ON v Náchodě     

JUDr. Miroslav Antl (předseda DR)

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU