NE-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a NE-ČESTNÉ SLOVO :-)

vydáno 15.05.2020 12:23 | autor: Miroslav Antl

DOTAZ z PL:

Čestné prohlášení

Hodně se teď praktikuje. Jak moc je právně závazné? Protože když dám někomu čestné slovo, není to právně vymahatelný akt nebo ano?

 

Odpověď:

Čestné slovo a čestné prohlášení jsou různé pojmy. Čestné slovo můžete dát komukoliv a za „nečestné“ slovo vám žádná sankce nehrozí. Porušením čestného slova se můžete pro ostatní stát nedůvěryhodnou osobou, takže další čestná slova mohou být už zpochybňována. Takže jde o vaši čest :-) 

Pokud by však někdo dáním „nečestného“ slova uvedl někoho jiného v omyl a způsobil majetkovou škodu, mohlo by už jít o trestný čin podvodu dle § 209 TrZ - a v případě morální škody, tedy způsobení vážné újmy na právech, by už bylo možno uvažovat o přečinu poškození cizích práv dle 181 TrZ aj. Ostatně: „Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé.“ (Jules Verne) :-)

 

Nepravdivé čestné prohlášení, tedy jakési „nečestné prohlášení“ (které mj. může např. ve správním řízení nahradit listinný důkaz) už sankcionováno bývá. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy tím, že „úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu“.  Podle odstavce 4. písm. b) pak lze za tento přestupek uložit pokutu do 20 000 Kč.

Podle dříve platného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, hrozila za uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení  pokuta až 10.000,- Kč.

Pro úplnost či zajímavost podotýkám, že podle § 4 zákona č. 173/1948 Sb. o čestném prohlášení ve správním řízení, bylo úmyslně zkreslené, resp. nepravdivé čestné prohlášení považováno za zločin a hrozil trest žalářem od šesti měsíců do jednoho roku…

 

Podle Ottova slovníku naučného pak: „Čestné slovo, slavné ujištění o nějaké věci s dokladem vlastní cti, která, nejeví-li se pak ono ujištění býti pravdivým, bývá ztracena neb aspoň silně poškozena, a nesvědomitý jistitel pohnán před čestnou radu, čestný soud neb pod. Čestné slovo platí na místě přísahy a tolik co tato hlavně u šlechty a u vojenského důstojnictva, jejichž člen, položil-li svoje čestné slovo na věc nepravdivou, stane se nectným; též u studentstva.“. :-)

 

Každopádně by mělo vždy platit latinské: „Promissio boni viri est obligatio

(tedy: Pro čestného člověka je slib závazkem.)

Mirek Antl

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU