Dotaz z PL na odpovědnost médií

vydáno 21.05.2020 16:52 | autor: Miroslav Antl

Dotaz z PL:

Tom Sekera

Natáčení bez souhlasu, manipulativní otázky, provokace

Dobrý den,

měl bych pár otázek ohledně novinářů:

1) Můžou novináři přepadávat lidi na ulici, případně lézt jim na soukromý pozemek apod. a natáčet bez jejich souhlasu? Sice podle OZ je to povoleno pro zpravodajské účely, ale není to v rozporu s dobrými mravy? Je nějaká hranice?

2) Pokud člověk odmítne rozhovor, novináři často začnou klást manipulativní otázky typu "Proč bijete svoji ženu" nebo "Jaká byla výše úplatku, který jste předal panu Novákovi" apod., jejíž cílem je oběť dostat do defensivní pozice, aby se bránila a začala poslušně odpovídat. Můžou to pak zveřejnit?

3) Kombinaci bodu 1 a 2 novináři používají k dehonestaci nepohodlných lidí, kdy si vyberou oběť, přepadnou ji na ulici s kamerou, cíleně ji pletou a manipulují a pak to zveřejní, aby dotyčného společensky zlikvidovali - typicky třeba dle mého názoru Respekt či 168 hodin, SeznamTV apod. Dá se proti tomu bránit nebo novináři můžou účelově vytvářet provokace?

4) Policie má body 1 až 3 asi zakázané? Ale novináři ne?

 

Odpověď:

Základní odpověď najdete v Ústavě ČR, resp. Listině základních práv, zejm. v čl. 10, zaručuje občanovi zachovávání jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu jeho jména, chrání ho/nás před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě…

Jinak fakt nemám čas na podrobnější odpověď, zejména na posuzování jednotlivých aspektů Vašich otázek. Na druhou stranu Vás nechci odbýt tím, že bych Vám jen přisvědčil, jak jsem se dočetl v jiné /poslanecké) odpovědi na stejný dotaz. Abych se však „nechlubil cizím peřím“, a obecně Vás jen odkázal na právní řád, přičiním několik svých poznámek a pro další informace Vás poskytnu webové odkazy, resp. náměty.

Samozřejmě i média jsou odpovědná za nepravdivé informace či dokonce vykonstruované útoky na občana, když jejich povinností je „verifikovat“ získané informace před jejich dalším šířením. Občan pak má právo požadovat buď tiskovou opravu, omluvu, či se obrátit na soud s žalobou na ochranu osobnosti. V případě, že jde o úmyslné šíření nepravd, smyšlených útoků atd. zde může nastoupit i trestní odpovědnost, a to zpravidla pro pomluvu (přečin dle § 184 odst. 2 TrZ), morální podvod (tj. přečin poškození cizích práv dle § 181 TrZ), či dokonce zločin křivého obvinění dle § 345 odst. 3 písm. b) TrZ, kde hrozí až osmiletý trest odnětí svobody, popř. i další (specifické) trestné činy. K tomu jen obecně a stručně dodávám, že trestně odpovědným může být i majitel, vydavatel, zřizovatel, provozovatel aj. médií (včetně on-line médií) v rámci trestní odpovědnosti právnických osob.

Příp. žalobu na ochranu osobnosti, trestní oznámení aj. pak doporučuji podávat prostřednictvím specializovaných advokátů.

 

Jinak, jak jsem uvedl, můžete najít další informace i v prostředí internetu. Mohu Vás především odkázat na Etický kodex novináře, který je sice závazný pro členy Syndikátu českých novinářů, ale je zajímavé si jej pročíst. Kodex má tři části: právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, požadavky na vysokou profesionalitu, důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií v žurnalistice. A najdete ho na: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/

Na tomto webu najdete mj. i formulář pro podání stížnosti jejich Etické komisi.

Návod, jak se chovat v případě mediálních ataků, jakož i nabídku právní pomoci najdete např. na: https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/2886-jak-se-muzete-branit-pokud-jste-stredem-nechtene-pozornosti-medii.

Ucelený, poučný a nepochybně přínosný je i článek Doc. JUDr. Michala Bartoně, Ph.D., z UP Olomouc: „K některým problematickým aspektům odpovědnosti vydavatelů a novinářů za obsah tisku v právu ČR“ (viz: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2007/MV843K/um/3228869/3229049/Odpovednost_za_obsah_tisku.pdf?lang=en).

Na webu PRESS SERVISU najdete návod v článku: „Jak spolupracovat s médii“, kde Vám mj. radí jak reagovat na mediální útok, křivé obvinění aj.

https://press-servis.ecn.cz/manual/utoky-v-mediich-krizova-komunikace/

Z dalších je dobré zmínit i článek na webu: http://www.chovani.eu/etika-medii/c107

 

Závěrem dodávám, že byť i já mám spoustu negativních zkušeností s některými redaktory či novináři, nepřipojím se k lavině kritiků, ale vyřeším „po svém“, zvláště když např. významný redaktor veřejnoprávních médií je evidentně ve službách politiků a zneužívá svého výsadního regionálního (i celostátního) postavení a vlivu v jejich prospěch, resp. výrazně v můj neprospěch…

Mějte hlavně zdravé a veselé dny :-)

Mirek Antl

 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU